Hvor har du fast bopæl?
Where is your permanent residence?

Har du fast bopæl i Danmark?
Is your permanent residence in Denmark?
Har du fast bopæl i en jurisdiktion udenfor Danmark?
Is your permanent residence in a jurisdiction outside Denmark?